Umowa z deweloperem powinna być zawarta rozważnie. Wszelkie działania należy realizować ostrożnie i ze świadomością, że rozwiązanie umowy czasami może być bardzo trudne.

kluczdom1hand-101003__180.jpg

  1. Umowa deweloperska może być rozwiązana w przypadku, gdy deweloper w określonym terminie nie przeniesie prawa własności domu, czy lokalu.

  2. Inne przypadki, gdy umowa może być rozwiązana dotyczą na przykład nie dostarczenia przez dewelopera prospektu informacyjnego z załącznikami. Podobnie, umowę rozwiążemy bez trudu jeżeli prospekt informacyjny nie jej zgodny z umową.