dom_wn_budowie.jpgWedług nowego prawa budowlanego zgłoszenia budowy dokonujemy w starostwie, lub urzędzie miasta. Zgłoszenia należy dokonać na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem budowy.

 


  • Według nowelizacji zgłoszenia będą dokonywane na specjalnych formularzach, na których podamy takie informacje jak adres i kubatura budynku.

  • W przypadku rozbudowy budynku potrzebne będą podobne dokumenty jak przy budowie.

  • Do zgłoszenia budowy koniecznie dołącza się projekt budowlany, tak samo jak w przypadku rozbudowy domku jednorodzinnego.