Według statystyk na głównych rynkach europejskich, czyli w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, czy Polska najwyższe czynsze w renomowanych lokalizacjach pozostały na niezmiennym poziomie.

  • Duży wpływ na obroty na rynku nieruchomości ma sytuacja gospodarcza w strefie euro.

  • W krajach takich jak Francja istotny jest także wzrost PKB na poziomie ponad jednego procenta, oraz spowolnienie gospodarski na rynkach wschodzących i w Chinach.

  • Na rynku Niemieckim zapowiada się prawdopodobnie najlepszy rok z inwestycjami rzędu 14 miliardów euro.

  • Spadek najwyższych stawek czynszowych zanotowano jedynie w kilku większych miastach.

    Szczególnie w polskich metropoliach na wzrost składek czynszowych zasadniczy wpływ ma zainteresowanie sieci handlowych coraz to lepszymi lokalizacjami.

  • Według analityków sytuacja na europejskim rynku nieruchomości jest najlepsza od lat i nadal będzie się rozwijać na korzyść inwestorów.

Duże firmy, z wielkim kapitałem walczyć będą o kluczowe lokalizacje, co napędzać będzie jeszcze bardziej całą koniunkturę.

 

semi-detached-house-1026389_1920.jpg